V•Day | Tijd voor Actie

Zeven filmpjes

Naar aanleiding van het onderzoek maakten we zeven filmpjes die we in het kader van een V•Day stuurden naar geïnteresseerden. Bekijk hier alle filmpjes terug:

Drie thema’s

Uit ons kansen- en behoeftenonderzoek kwamen drie thema’s bovendrijven waarbij maatschappelijke organisaties (verenigingen, stichtingen en burgerinitiatieven) ondersteuning konden gebruiken.

VrijwilligersTilburg starte hiervoor drie community’s waarin men samen met andere organisaties aan de slag gaat met een thema.
De drie community’s zijn:

  • werken aan meer vrijwilligers
  • werken aan meer financiële mogelijkheden
  • netwerken en samenwerken

Meer vrijwilligers

  • 58% van de organisaties geeft aan behoefte te hebben aan meer vrijwilligers.
  • Bij 11% is die behoefte de afgelopen 2 jaar sterk gestegen.
  • In een ideaal vrijwilligersbestand zitten vrijwilligers van alle leeftijden. Met name vrijwilligers tussen de 36 en 65 jaar zijn erg gewild.
  • Vooral kleine organisaties werken hoofdzakelijk met incidentele vrijwilligers. Mensen die tijdelijk of sporadisch voor de organisatie inzetten.

Meer financiën

  • Ruim een kwart van die organisaties geeft aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij het vinden van financiële mogelijkheden.

Netwerken en samenwerken

  • 30% van de organisaties geeft aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij het netwerken en samenwerken.

Infographics