Koninklijke onderscheidingen

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot … Als deze zin wordt uitgesproken is het zover: iemand ontvangt een lintje, oftewel: een koninklijke onderscheiding. Maar voor zo’n benoeming is een lange weg afgelegd. Een weg die heel wat vraagt van de aanvragers en mensen die de aanvraag ondersteunen.

Inwoners van Tilburg die bijzondere verdiensten of prestaties leveren voor de samenleving (bijvoorbeeld op maatschappelijk, economisch, sociaal, cultureel of sportief terrein) kunnen in aanmerking komen voor een koninklijke onderscheiding. De kandidaten moeten zich gedurende een lange tijd geheel belangeloos en intensief hebben ingezet voor de samenleving. Met dit artikel wil de heer Weterings, burgemeester van Tilburg, je attenderen op de mogelijkheid voor het voordragen van kandidaten voor een koninklijke onderscheiding. Voor de Lintjesregen van 2022, die plaatsvindt op dinsdag 26 april, moeten voorstellen uiterlijk 1 juli 2021 bij hem zijn ingediend.

Diversiteit

De burgemeester stelt een goede spreiding op prijs van onderscheidingen over alle bevolkingsgroepen. Er worden bijvoorbeeld nog altijd weinig voorstellen gedaan om ‘nieuwe’ Nederlanders te decoreren. De nationaliteit speelt geen enkele rol voor een koninklijke onderscheiding. Het gaat om verdiensten voor de samenleving. Het aantal vrouwelijke kandidaten laat gelukkig de laatste jaren een stijgende lijn zien.

Bijzondere gelegenheden

Niet alleen bij de Lintjesregen, maar ook bij een bijzondere gelegenheid in de loop van het jaar kunnen koninklijke onderscheidingen worden toegekend (bijvoorbeeld bij een jubileum of bij het neerleggen van een functie). De criteria zijn in beide gevallen hetzelfde. Wel worden aan een ‘bijzondere gelegenheid’ speciale eisen gesteld. Voor een bijzondere gelegenheid moeten aanvragen ten minste zes maanden vóór de eventuele datum van uitreiking bij de burgemeester worden ingediend.

Meer informatie

Meer informatie over de mogelijkheden om iemand voor een koninklijke onderscheiding voor te stellen, vind je op www.lintjes.nl. Via deze site kun je een kandidaat voordragen.

Nog vragen?

Heb je nog vragen, neem dan contact op met een van de medewerkers van het team Kabinet, Representatie en Events van de gemeente Tilburg via telefoonnummer 013 – 542 92 98 of via e-mail: kabinet@tilburg.nl. Uw en jouw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.

 

Artikel geplaatst namens
drs. Th.L.N. Weterings
burgemeester