Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Op 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

Download de presentatie over de WBTR

 

Gratis online ondersteuningssessie in september voor deelnemers

 

Klik hier om meteen naar het stappenplan te gaan

Aanleiding

Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt: ‘Het wetsvoorstel geeft vorm aan een professionaliseringsslag bij verenigingen en stichtingen. De noodzaak hiervan is gebleken na een aantal incidenten.’ Met incidenten bedoelt men financiële problemen, zelfverrijking, fraude en diefstal door bestuurders bij verenigingen en stichtingen.

De reikwijdte van de wet is veel groter dan het aanpassen van statuten. Voor het aanpassen van de statuten heb je nog 5 jaar de tijd, maar je moet wel al per 1 juli 2021 een aantal stappen gezet hebben.
Let op: ook als je geen statuten hebt, zul je aan de wet moeten voldoen. Stel dan een bestuursreglement op.

Wat moet er gebeuren?

Vooraf aan de statutenwijziging werk je als organisatie een hele checklist af met onder andere de volgende onderwerpen:

  1. Welk bestuursmodel heb je?
  2. Welke regels gelden voor aansprakelijkstelling?
  3. Belang van de eigen organisatie voorop.
  4. Een tegenstrijdig belangregeling.
  5. Regeling begrenzing meervoudig stemrecht.
  6. Ontstentenis en beletregeling.
  7. Bindende voordracht.
  8. Raadgevende stem.
  9. Ontslag van bestuurders van stichtingen.

Bekijk hier deze checklist en de toelichting daarop (Bron: NOV).

Hoe moet het gebeuren?

Een stappenplan

Je kunt zelf aan de slag gaan met deze nieuwe wet. Dat betekent dat je een aantal zaken zelf moet uitzoeken en/of hiervoor een jurist benadert. Dat is geheel afhankelijk van de kennis die in jouw organisatie aanwezig is.
Omdat er veel verenigingen en stichtingen in Nederland zijn, is er een samenwerkingsverband gestart om ervoor te zorgen dat de inspanning en kosten voor verenigingen en stichtingen laag blijven. Het samenwerkingsverband organiseert meerdere gratis webinars over de stappen die je moet nemen.

Om het verenigingen en stichtingen in de gemeente Tilburg gemakkelijk te maken om aan de wet te voldoen, zijn wij als partner aangesloten bij dat collectief zodat jullie ook gebruik kunnen maken van dat voorwerk en een korting van 50% kunnen krijgen. Je gebruikt daarvoor de kortingscode VrijwilligersTilburgWBTR.

Alle informatie is te vinden op https://wbtr.nl/partner/vrijwilligers-tilburg/

Webinar

Ben je benieuwd naar deze wet, bekijk dan de opname van de webinar van 20 mei.