VNG Vrijwilligersverzekering

Gemeente Tilburg heeft voor alle vrijwilligers de VNG Vrijwilligersverzekering afgesloten. VrijwilligersTilburg coördineert deze verzekering, beantwoordt vragen en stuurt claims door naar de uitvoerende partij, Centraal Beheer. 

Sinds kort heeft Centraal Beheer alle informatie voor vrijwilligers verzameld op een speciale pagina op hun website. Eén uitzondering, in Tilburg lopen claims niet via de gemeente maar via VrijwilligersTilburg.