VrijwilligersTilburg

Verbindend • Enthousiast • Deskundig

VrijwilligersTilburg hét expertisecentrum voor vrijwillige inzet

Vrijwilligersmanagement, vrijwilligersverzekering, vrijwilligersvergoedingen, conflicten, financiële vraagstukken, nieuwe wetgeving. Als bestuur van een vereniging, stichting of burgerinitiatief kom je voor veel vragen te staan. En dat terwijl je als bestuurslid zelf ook vrijwilliger bent. Gelukkig kun je met veel van je vragen terecht bij VrijwilligersTilburg.

Vraag een adviesgesprek aan en bespreek wat de mogelijkheden zijn voor jouw vereniging, stichting of burgerinitiatief: (013) 549 86 46

 

Onze visie

VrijwilligersTilburg gelooft in een samenleving waar mensen iets voor elkaar over hebben. Je doet iets voor de ander en direct voor jezelf. Je inzet telt dubbel. Samendoen maakt gelukkig.

Onze missie

Het verschil dat VrijwilligersTilburg maakt voor de gemeente Tilburg is dat we streven naar een stad waar iets doen voor een ander, de samenleving of een maatschappelijke organisatie heel gewoon is.

Onze positionering

Vanuit de gemeente hebben we de opdracht om de vrijwillige inzet binnen de gemeente Tilburg te vergroten en organisaties die met vrijwilligers werken en burgers die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk hierbij te ondersteunen. De gemeente Tilburg heeft hiervoor de eis gesteld dat wij een neutrale positie innemen, zodat het voor ieder duidelijk is waar we voor staan.
We dragen daarbij ons eigen merk en huisstijl en worden gefaciliteerd door de welzijnsstichting ContourdeTwern.

Onze vier pijlers in volgorde van belangrijkheid:

1.      Ondersteunen

VrijwilligersTilburg wil dat vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de stad zich ondersteund voelen bij hun vrijwillige inzet. Zij kunnen bij VrijwilligersTilburg terecht voor informatie, advies en deskundigheidsbevordering als zij oplopen tegen mogelijke belemmeringen, zoals het missen van specifieke kennis van vrijwilligersfuncties, regelgeving, (dreigende) overbelasting, het afstemmen tussen en verbinden van vrijwilligers en beroepskrachten, enz.

Voorbeelden van ondersteuning door VrijwilligersTilburg:
adviesgesprekken,
deskundigheidsbevordering, V•day’s, Vrijwilligersverzekering, nieuwsbrief, nieuwsberichten op sociale media, Goed Geregeld keurmerk trajecten

2.      Stimuleren

We willen in Tilburg dat iedereen de kans krijgt om mee te doen. Daarom vinden we het belangrijk dat er een herkenbaar en zichtbaar ondersteuningspunt op stadsniveau is, gecombineerd met verschillende Vrijwilligerspunten in de wijken. Van daaruit willen we inwoners die nog geen of weinig vrijwillige inzet tonen “verleiden” om een (grotere) bijdrage te leveren. Belangrijk is dat we randvoorwaarden creëren en eventuele drempels wegnemen zodat mensen zich enthousiast kunnen inzetten passend bij hun wensen, talenten en beschikbaarheid.

Voorbeelden van stimulering door VrijwilligersTilburg:
Vrijwilligerspunten, promotie /marketing, Vrijwilligersmarkt, sociale media

3.      Waarderen

VrijwilligersTilburg wil dat Tilburgse vrijwilligers zich gewaardeerd voelen voor hun onmisbare inzet, aansluitend bij hun behoeftes. Vrijwillige inzet is van onschatbare waarde voor onze samenleving. Wij willen graag dat inwoners zich vrijwillig (blijven) inzetten en dat vrijwillige activiteiten gecontinueerd worden wanneer vrijwilligers kiezen voor een andere vrijetijdsbesteding. VrijwilligersTilburg wil organisaties zodanig ondersteunen zodat deze goed uitgerust de juiste waardering kunnen bieden.

Voorbeelden van waardering door VrijwilligersTilburg:
Vrijwilligersacademie, vrijwilligersprijzen

4.      Matchen

Om optimale matches te krijgen, moeten vraag en aanbod zo goed mogelijk met elkaar verbonden worden, op kwalitatief en kwantitatief gebied. Iedereen die iets passends zoekt om zich vrijwillig voor in te zetten en partijen die mensen zoeken die zich vrijwillig voor hun organisatie willen inzetten, moeten gebruik kunnen maken van een goed werkende ondersteuningsinfrastructuur zowel fysiek als digitaal en zowel op centraal als decentraal niveau.

Voorbeelden van verbinding door VrijwilligersTilburg:
Vrijwilligerspunten, vacaturebank, vrijwilligersacademie,  V•day’s, vrijwilligersvacatures op sociale media

Team Stedelijk

Anuschka Polfliet

Stedelijk Adviseur Vrijwilligerswerk | Mooi Zo Goed Zo
(aandachtsgebieden o.a.: VrijwilligersbedankT, Mooi Zo Goed Zo, financiële mogelijkheden)

Maria Melis

Stedelijk Adviseur Vrijwilligerswerk
(aandachtsgebieden o.a.: jongeren)

Marianne de Groot
Medewerker Vrijwilligersacademie Tilburg en VrijwilligersbedankT
(aandachtsgebieden o.a.: Vrijwilligersacademie, VrijwilligersbedankT)

Nuria van Aart


Clustercoördinator van o.a. VrijwilligersTilburg

Rob Beckers

Stedelijk Adviseur Vrijwilligerswerk
(aandachtsgebieden o.a.: Goed Geregeld, deskundigheidsbevordering, communicatie, wet- en regelgeving)

Susan van Schijndel

Stedelijk Adviseur Vrijwilligerswerk
(aandachtsgebieden o.a.: Goed Geregeld, verzekeringen, Vrijwilligersprijzen)

Willeke van Gulik

Stedelijk Adviseur Vrijwilligerswerk | Vrijwilligersacademie
(aandachtsgebieden o.a.: Vrijwilligersacademie, Vrijwilligersprijzen)

V•Point | Vrijwilligerspunt voor Jongeren

Maria Melis

 

Stedelijk Adviseur Vrijwilligerswerk voor Jongeren

Vrijwilligerspunt Noord / Oud-Noord

Babiche Klijs

Coördinator Vrijwilligerspunt Noord en Oud-Noord 

Lex Teurlings

Consulent Vrijwilligerspunt Noord | Vacaturebank en Burenhulp

Fatima Chahed

Consulent Vrijwilligerspunt Noord | Vacaturebank en Burenhulp

Vrijwilligerspunt Zuid

Petra Schreuder

Coördinator Vrijwilligerspunt Zuid 

Han de Laat


Consulent Vrijwilligerspunt Zuid | Vacaturebank en Burenhulp

Vrijwilligerspunt West

Bhartie Persad
Coördinator Vrijwilligerspunt West

Ans Hessels
Consulent Vrijwilligerspunt West | Vacaturebank en Burenhulp

Vrijwilligerspunt Reeshof

Pascalle de Groot


Coördinator Vrijwilligerspunt Reeshof

Ans Hessels
Consulent Vrijwilligerspunt Reeshof | Vacaturebank en Burenhulp

Patricia de Visser
Consulent Vrijwilligerspunt Reeshof | Vacaturebank en Burenhulp