Werken met vrijwilligers

Voor het werken met vrijwilligers bestaat een handleiding die is opgedeeld in De Zes B’s. De B’s geven aan waar je als bestuur of coördinator bij het werken met vrijwilligers vooral aandacht aan moet besteden. Alle B’s zijn even belangrijk; als één ervan wordt verwaarloosd, heeft dat meteen consequenties voor de andere vijf.

Zorg voor een goed vrijwilligersbeleid. Voor de betaalde krachten heb je een personeelsbeleid dat officieel is vastgelegd. Voor jouw vrijwilligers is het ook verstandig om het een en ander vast te leggen. Dit kan gaan over reiskosten, vrijwilligersvergoedingen, deelname aan trainingen etc.

Werk aan je vrijwilligersbeleid volgens de 6 B’s. Download hier het document ‘Stappen naar Vrijwilligerswerk’ van Arcon.
Het vrijwilligersbeleid van Quiet Community Tilburg is gebouwd volgens de 6 B’s. We sturen het graag ter inspiratie aan je op. Mail ons.

Een stapje hogerop
Heb jij je vrijwilligersbeleid op orde? Werk je er al een tijdje mee in de praktijk? Denk je dat je klaar bent voor de volgende stap?
Doe dan eens de Zelfevaluatie en bekijk of het Keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld voor jouw organisatie een toegevoegde waarde heeft.

Info voor organisaties

Er zijn veel organisaties op zoek naar vrijwilligers. En er zijn veel manieren om juist jouw vacatures onder de aandacht te brengen. Denk dus goed na wie of wat je zoekt om de juiste mensen te bereiken.

Vacaturebank
Het breedste bereik heb je wanneer je de vacaturebank gebruikt. Je vindt die onder de gelijknamige button bovenaan deze pagina. Vul bijgevoegd inschrijfformulier in en verzend dat naar info@vrijwilligerstilburg.nl. Als vereniging of stichting kun je gratis een account krijgen voor onze vacaturebank om zelf vacatures te beheren.

Netwerk
Vrijwilligers werven blijkt het meest effectief in je eigen netwerk of dat van je vrijwilligers, deelnemers, bezoekers en cliënten. Laat je netwerk daarom actief weten dat je op zoek bent naar hulp.

Sociale media
Denk goed na wat voor vrijwilligers je nodig hebt. Ben je op zoek naar hulp in de avonden of weekenden? Heb je al eens aan studenten gedacht? Zij zijn via Instagram en Facebook het best bereikbaar. Wil je juist de werkzoekenden een kans geven? Zorg voor activiteit op LinkedIn.

Toch ingewikkeld?
Twijfel je over de aanpak, betreft het een vacature die veel uitleg behoeft of wil je gewoon advies: Wij helpen je graag! Neem vooral contact met ons op.

Hoe schrijf ik een vacature?
Hoe schrijf je een wervende vacature? Een complete en duidelijke beschrijving geeft een goede eerste indruk. Het eerste wat jouw potentiële vrijwilliger ziet is de titel. Wat zet je er boven? Hou het kort en bondig. Maak de lezer gerust nieuwsgierig. Bijvoorbeeld:
Hoe goed bent u met huiswerk?
Daan wil graag met je naar de film.
Ben jij die gezellige koffievrijwilliger?
Zorg dat je de nieuwsgierig geworden lezer daarna helder alle info geeft. Noem de functie duidelijk bij naam en omschrijf letterlijk wat die inhoudt. Vergeet niet een eerlijke schatting van het tijdsbeslag te geven. De kandidaat weet dan wat hij kan verwachten. Gebruik actieve, korte zinnen en vermijd moeilijke woorden of jargon.  Vertel ook wat de vrijwilliger terugkrijgt: voldoening, waardering, ervaring, gezelligheid.

En verder:  Een tekst vol fouten staat onprofessioneel. Wees uitnodigend en respectvol. Sluit af met een verwijzing naar de organisatie. Schrijf vriendelijk maar ook zakelijk. Beperk de lengte van het bericht. Last but not least: beantwoord zo snel mogelijk álle reacties.

Een Nationale Vrijwilligersdag? Is dat nodig? Uiteraard: Net zoals je elke dag je moeder waardeert, geef je op Moederdag ook wat extra aandacht. De meeste verenigingen en stichtingen die met vrijwilligers werken hebben een vrijwilligersbeleid. Zij weten als geen ander wat het toverwoord is om vrijwilligers te ‘vinden en binden’: Aandacht. De organisaties die aandacht voor hun eigen vrijwilligers hoog in het vaandel hebben staan, hebben zelden een tekort aan vrijwilligers. Hun vrijwilligers zijn ambassadeur geworden van de club.

Vijf manieren om je vrijwilligers te waarderen

Het gevoel gezien te worden, waardering en begrip te krijgen is een van onze basisbehoeftes. Het krijgen van oprechte waardering kan medewerkers enorm motiveren en gelukkig maken. Het stimuleert hen om hun best te doen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. We willen immers allemaal voelen dat we van belang zijn. Dat wat we geven en bijdragen ook gezien en gewaardeerd wordt. Als medewerkers geen waardering ontvangen raken ze gedemotiveerd en gefrustreerd. Dat is jammer, want er zijn voldoende manieren om waardering te tonen.

Wat kun jij doen?
Vijf manieren om je waardering te tonen. Let op, niet elk mens is hetzelfde. Als je aandacht geeft aan je vrijwilliger dan weet je waar het meeste behoefte aan is of juist niet.

 1. Met tijd: Neem de tijd om je vrijwilliger te leren kennen. Stel vragen, sta open, geef aandacht.
 2. Met Cadeau’s: Als je je medewerkers kent weet je waar ze blij van worden. Een bloemetje, boek of een fles wijn. Maar het hoeft niet altijd geld te kosten. Denk eens na over een beleving.
 3. Met woorden: Welgemeende complimenten doen het vaak goed. Zet je iemand in het zonnetje in een groep, dan kan zo een compliment nog sterker worden.
 4. Met hulp: Wees collegiaal en biedt hulp waar nodig is. Haal koffie, geef een lift of help iemand verder in zijn of haar loopbaan.
 5. Fysiek: Geef eens een schouderklap, een high five of een knuffel. Let op: wees voorzichtig of het wenselijk is.

Aandacht en waardering geef je het hele jaar door, niet alleen op Nationale Vrijwilligersdag.

Wat doet de gemeente?

Vijf manieren waarop de Gemeente Tilburg haar vrijwilligers waardeert:

 • VrijwilligersTilburg:
  Door het subsidiëren van VrijwilligersTilburg. Namens de gemeente ondersteunen, informeren, adviseren en promoten  wij vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet. Dat doen we onder andere door de volgende zaken te coördineren /organiseren:
 1. Vrijwilligerspunten:
  Er zijn meerdere plekken in Tilburg waar je terecht kunt met al je vragen over vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet.
 2. Vrijwilligerspolis:
  Alle vrijwilligers van Tilburg zijn automatisch verzekerd.
 3. Vrijwilligersprijzen:
  namens de gemeente en in samenwerking met Rabobank Tilburg e.o. en Interpolis organiseren we de Tilburgse Vrijwilligersprijzen.
 4. Vrijwilligersbedankt:
  namens de gemeente werven we sponsoren en beheren we een webshop met leuke bedankjes.
 5. Vrijwilligersacademie:
  In samenwerking met diverse partners worden vele gratis trainingen, workshops en lezingen aangeboden aan alle vrijwilligers van Tilburg.

Wat doe jij om je vrijwilligers te waarderen?

Wij zijn benieuwd naar jouw tips. Stuur je tips ter inspiratie naar info@vrijwilligerstilburg.nl.

Vrijwilligerswerk speelt een steeds belangrijkere rol in de zorg- en welzijnssector en daarom is het juist nu van belang om aan te tonen dat jij jouw vrijwilligerswerk goed georganiseerd hebt. De vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft een keurmerk ontwikkeld voor vrijwilligersbeleid, onder de naam ‘Vrijwillige Inzet Goed Geregeld’.

Dit landelijke keurmerk wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan door NOV gestelde kwaliteitscriteria. Of jouw organisatie daaraan voldoet, kun je zien door de Zelfevaluatie uit te voeren.

Wil jij in aanmerking komen voor het officiële keurmerk? In dat geval moet je de certificeringsprocedure volgen. Kijk hier hoe je te werk moet gaan.

Voor certificering moet je jouw zelfevaluatie laten beoordelen door een door de NOV erkende adviseur. Verschillende adviseurs Vrijwilligerswerk van VrijwilligersTilburg zijn bevoegd om deze beoordeling uit te voeren. Het keurmerk is vier jaar geldig.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een adviseur Vrijwilligerswerk, telefoon 013 549 86 46 of e-mail: info@vrijwilligerstilburg.nl

De gemeente Tilburg heeft een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten voor alle vrijwilligers die actief zijn binnen de gemeente Tilburg. Vrijwilligers zijn automatisch verzekerd en hoeven zich niet te registreren. VrijwilligersTilburg coördineert de verzekering, beantwoordt vragen en stuurt eventuele claims, na controle, door aan de verzekeraar.

Klik hier voor de polisvoorwaarden en de folders van de VNG Vrijwilligersverzekering of download het schade-aangifteformulier. Of stuur een e-mail naar Vrijwilligerstilburg met je vraag.

Wie valt er onder de VNG-vrijwilligersverzekering? Download hier het schema.

Hoe verder

Wij controleren de gegevens en beoordelen of de claim een kans heeft. Zo ja, dan sturen we de schadeclaim door naar Centraal Beheer.   Centraal Beheer wikkelt de schadeclaim af met de vrijwilliger en/of diens organisatie.

De gemeente speelt hierin geen verdere rol, ook niet als de verzekeraar de claim afwijst.  Meer weten? Download de volledige brochure hier.

Als vereniging of stichting moet je voldoen aan een aantal wettelijke regels. Ongeacht de grootte van je club. De twee belangrijkste zijn:

De AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen. Met onderstaande zeven stappen maak je jouw organisatie AVG-bestendig!

Bekijk hier welke 7 stappen je moet zetten om te voldoen aan de AVG.

De WBTR

Op 1 juli 2021 moet elke vereniging en stichting voldoen aan de WBTR.
Bekijk hier wat er van je verwacht wordt.

De gemeente Tilburg heeft vrijwilligerswerk hoog in het vaandel staan en komt de belangrijke groep vrijwilligers graag tegemoet door ze de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen. Organisaties en sportclubs die veel met vrijwilligers werken, kunnen een eenmalige bijdrage aanvragen voor een cursus of training voor hun vrijwilligers. Overigens worden er via de Vrijwilligersacademie Tilburg jaarlijks ook allerlei cursussen georganiseerd voor geïnteresseerde vrijwilligers die aangesloten zijn bij een organisatie. De gemeente ondersteunt bij de scholing van vrijwilligers die actief zijn of actief willen worden bij vrijwilligersorganisaties of sportclubs en hiermee willen bijdragen aan het versterken van de kracht van de samenleving en het stimuleren van het actief burgerschap en sociale participatie.

Criteria en voorwaarden
Een vrijwilliger die maatschappelijke activiteiten wil organiseren ter verbetering van de leefbaarheid in wijken en buurten, maar nog over onvoldoende kennis beschikt, kan hiervoor worden opgeleid. Hiervoor is geld beschikbaar. Vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, wijkorganisaties en dorpsraden die voldoen aan de gestelde criteria, kunnen voor deze vrijwilliger een cursus/opleiding aanvragen.

 1. Het betreft een Tilburgse vrijwilligersorganisatie of sportvereniging met haar werkgebied binnen de gemeente Tilburg (rechtspersoon).
 2. De cursus/opleiding moet een duidelijke toegevoegde waarde hebben voor het te verrichten vrijwilligerswerk en heeft direct betrekking op de werkzaamheden van de vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie.
 3. De aanvraag is minimaal één maand vóór aanvang van de cursus/opleiding bij de Vrijwilligersacademie Tilburg ingediend. Cursussen/trainingen die al hebben plaatsgevonden kunnen niet meer worden vergoed. Maximaal 80% van de cursuskosten wordt vergoed.
 4. Per jaar kan een organisatie/vereniging voor een bijdrage van maximaal € 3.000,00 in aanmerking komen.
 5. De cursus/training moet binnen één jaar nadat de aanvraag is ingediend hebben plaatsgevonden.
 6. Commerciële organisaties/instellingen of cursussen gerelateerd aan commerciële activiteiten komen niet voor deze regeling in aanmerking.
 7. De aanvraag wordt uitbetaald na ontvangst van een diploma, certificaat of deelnamebewijs én betalingsbewijs.

Vrijwilligersorganisaties en sportclubs kunnen het hele jaar door aanvragen voor deze regeling indienen. Hiervoor kunt u het aanvraagformulier gebruiken. Bij de aanvraag dient een korte omschrijving van de cursus en het aantal deelnemers vermeld te worden.

Contact
Voor meer informatie neem contact op met de Vrijwilligersacademie Tilburg via 013 583 99 99 of vrijwilligersacademie@vrijwilligerstilburg.nl. Ook voor allerlei vragen over vrijwilligerswerk kun je bij ons terecht.

Indiendata
Een aanvraag moet minimaal één maand voor aanvang van de cursus/opleiding worden ingediend (zie ook criteria en voorwaarden).

Beschikbaar budget
De regeling kent een plafond; wanneer dit bedrag op is, worden de laatst binnengekomen aanvragen automatisch afgewezen.

Begin- en einddatum
Begindatum: 1 januari 2021 en einddatum: 31 december 2021.

Uitvoerende instantie
VrijwilligersTilburg, Vrijwilligersacademie Tilburg, Postbus 3078, 5003 DB Tilburg. Bezoekadres: Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg.

Formulier downloaden
Aanvraagformulier 2021 Subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers 

Jouw organisatie zal soms graag een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) hebben van de vrijwilligers. Er zijn drie manieren waarop je dat kunt regelen:

 1. De organisatie logt met eHerkenning (de online legitimatie-tool voor bedrijven en organisaties) in op de site van Justis, de instantie die aanvragers screent voor de overheid: https://www.gratisvog.nl/aanvraagformulier.
  Justis screent en mailt vervolgens de vrijwilliger. Met de mail en zijn digiD vraagt de vrijwilliger de VOG aan. De kosten zijn 33,85 euro.
 2. De vrijwilliger vraagt de verklaring aan via de gemeente. Hijzelf of de organisatie downloadt het benodigde formulier op www.justis.nl. De organisatie vult de gevraagde gegevens op dit formulier in en ondertekent dit. De vrijwilliger vult ook zijn/haar gegevens in en gaat met het formulier en zijn legitimatiebewijs naar de gemeente. De kosten bedragen dan 41,35 euro.
 3. Als de organisatie zich inzet voor een kwetsbare doelgroep – denk aan minderjarigen, mensen in een afhankelijkheidspositie en mensen met een beperking – kan ze mogelijk gebruik maken van gratis VOG’s. Op www.gratisvog.nl vind je de voorwaarden. Op die site kun je tevens een aanvraag indienen om gratis VOG’s te verstrekken aan de vrijwilligers.

Wie betaalt?
Meestal vergoeden organisaties de VOG voor hun vrijwilligers. Maak hierover vooraf duidelijke afspraken met de vrijwilligers, zodat zij weten wat ze kunnen verwachten. Met vragen kun je altijd terecht bij het Vrijwilligerspunt, neem vooral contact met ons op.

Vanaf welke leeftijd?
In principe geldt voor vrijwilligerswerk van jongeren tot 18 jaar hetzelfde als voor betaald werk. Dit betekent dat kinderen tot 16 jaar formeel geen vrijwilligerswerk mogen doen, met enkele uitzonderingen.
Schoolbezoek
Jongeren van 16 en 17 jaar mogen zonder meer aan de slag, tot zelfs 45 uur per week. Omdat deze jongeren nog (gedeeltelijk) leerplichtig zijn, mag het werk normaal schoolbezoek niet belemmeren. Ook worden de schooluren meegeteld als werktijd. Risicovol werk mag alleen onder deskundig toezicht worden uitgevoerd. (Vrijwilligers)werk tussen 23.00 uur en 6.00 uur is net als oproepdienst verboden. Vrijwilligers onder de 18 jaar vallen onder de arbeidsomstandighedenwet (arbo) als kwetsbare groep. Toezicht en voorlichting zijn voor álle jongeren onder de 18 jaar noodzakelijk.

Bron: Platform Vrijwillige Inzet

In Veilige Handen

Helaas komt seksueel ongewenst gedrag nog veel te vaak voor. Uit een onderzoek in 2006 bleek dat 19% van de vrouwen en 4% van de mannen vóór hun 16e jaar te maken had met seksueel geweld binnen de sport- of jeugdclub, het gezin, op school, in het buurthuis, tijdens het uitgaan of op straat. De slachtoffers vinden het heel lastig om over het misbruik te praten. Dit maakt de gevolgen groot voor hen. Vrijwilligersorganisaties moeten zich bewust zijn van de kwetsbaarheid van minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking.

Stappenplan

Om het onderwerp op de agenda te krijgen van vrijwilligersorganisaties heeft de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) het project ‘In Veilige Handen’ ontwikkeld.

Ga met jouw organisatie meteen aan de slag op: www.inveiligehanden.nl of informeer bij onze adviseurs voor een persoonlijk adviesgesprek: (013) 549 86 46, info@vrijwilligerstilburg.nl 

Blauwe Maan

Blauwe Maan biedt professionele hulp aan mensen die te maken hebben gehad met onvrijwillige seks of seksueel misbruik. Zij ondersteunen ook direct betrokkenen, zoals ouders en partners.

Wil je binnen jouw vrijwilligersorganisatie aan de slag met thema’s die te maken hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag, dan kan Blauwe Maan jullie ondersteunen in het bespreekbaar maken van het onderwerp.

Bron: NOV

In tijden van bezuiniging kunnen sommige maatschappelijke functies alleen overeind blijven doordat vrijwilligers bereid zijn ze te vervullen. Hiervoor zouden dan vrijwilligers betaalde krachten moeten vervangen. Of dit kan en mag, en onder welke voorwaarden, levert een complexe discussie op. Vereniging NOV stelt zich op het standpunt dat vrijwilligers in bepaalde omstandigheden betaalde krachten kunnen vervangen. Er is echter een aantal randvoorwaarden waaraan voldoen moet worden wanneer vrijwilligers betaalde krachten gaan vervangen.

De randvoorwaarden

 1. Het vrijwilligerswerk is echt vrijwillig.
 2. De vrijwilliger heeft een intrinsieke motivatie om het werk te doen en zich achter de doelstelling van de organisatie of het project te scharen.
 3. De organisatie zorgt voor een goed vrijwilligersbeleid.
 4. De organisatie zorgt voor deskundigheidsbevordering.
 5. De organisatie zorgt voor een veilige omgeving en goede afspraken over de verantwoordelijkheden.
 6. De organisatie is geen profit-organisatie, maar werkt zonder winstoogmerk.
 7. De rolverdeling tussen eventuele beroepskrachten en vrijwilligers is duidelijk en in de praktijk ook evenwichtig. Iedereen weet wat hij moet doen en er is onderling respect. Zo kan het zijn dat de beroepskracht er juist is om de vrijwilligers te ondersteunen in plaats van andersom.
 8. De grenzen aan wat een vrijwilliger mag doen (bijvoorbeeld in de zorg) veranderen, maar verdienen elke keer weer discussie en heldere afspraken.

Vereniging NOV is ook van mening dat overheden en organisaties heel duidelijk moeten beseffen:
Dat het niet vanzelfsprekend is dat vrijwilligers (voorheen betaalde) taken uitvoeren. Overheden en organisaties doen zichzelf (en anderen) een groot plezier dit mee te nemen bij het opstellen van realistische doelen. Voor veel maatschappelijke functies, en ook voor de ondersteuning en coördinatie van vrijwilligers, zal altijd geld nodig zijn. Verhoging van belastingen, betrekken van fondsen en samenwerking met het bedrijfsleven kunnen hieraan bijdragen. Nederland kent een enorm percentage vrijwilligers met een maatschappelijke betrokkenheid. Aan het een beroep doen daarop zitten echter grenzen; mensen moeten een inkomen hebben, hebben familie, ander vrijwilligerswerk, hobby’s etc.

Tilburg heeft veel bedrijven en instanties die maatschappelijk betrokken ondernemen. Speciaal voor hen hebben wij een team dat zich bezighoudt met onder andere de Beursvloer, NLDoet, Mooi Zo Goed Zo en bedrijfsuitjes.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen kan op veel manieren. Vaak is maatwerk nodig voor een geschikte oplossing voor een vraag die wij krijgen. Of het nu gaat om een bedrijfsuitje of een zoektocht naar hoe je kunt bijdragen aan de lokale leefbaarheid. Vaak bruist het van de ideëen maar weet men niet goed waar men terecht kan.

Ons team maatschappelijk betrokken ondernemen helpt je daar graag mee verder!

Wordt jullie droom werkelijkheid?

MzGz realiseert wensen van groepen mensen en organisaties die het wonen en leven in Tilburg leuker, gezelliger, gemakkelijker maken. Vaak ontbreekt het aan voldoende mens­kracht, materialen, kennis of vaardigheden om een goed idee uit te voeren. En soms is er niet genoeg geld om aan de slag te kunnen gaan.

Bij MzGz gaat het om kleine projecten die de moeite waard zijn. Het versterken/ onder­steunen van zwakke groepen in onze samenleving heeft de voorkeur. De sociale compo­nent speelt een grote rol bij het toekennen van materialen, menskracht  en/of geld.

Je wens moet voldoen aan de volgende voorwaarden

 • Je wens moet passen binnen de doelstelling van MzGz, dus het leefbaarder maken van (een stukje van) Tilburg.
 • Het project moet openbaar toegankelijk zijn, dan wel een gemeenschapsdoel dienen.
 • Het project moet concreet zijn en eenvoudig te realiseren, met de inzet van vrijwilligers.
 • Het gaat om éénmalige projecten.
 • Je steekt zelf de handen uit de mouwen en/of stelt zelf middelen/budget ter beschikking.

Wat doet MzGz niet

 • Wij ondersteunen geen evenementen, jubilea of feesten.
 • We honoreren geen aanvragen voor grootschalige projecten waarbij MzGz  gevraagd wordt voor een klein onderdeel.
 • In structurele kosten zoals salariskosten, in te huren deskundigheid, huurkosten, gebruiksmaterialen  e.d. voorzien we niet.
 • MzGz is er niet om een begrotingstekort te dekken.
 • Je mag de wens pas realiseren als de aanvraag en de toekenning volledig zijn afgewerkt.
 • Het gaat niet om individuele wensen.

Je aanvraag doorloopt het volgende traject:

 1. Binnen 6 weken komt je aanvraag in de selectiecommissie, die een besluit  neemt;
 2. De projectleider van MzGz gaat met de toegekende aanvraag aan de slag en zoekt sponsors en fondsen om jouw wens te realiseren. Dit kan enige tijd in beslag nemen. Dien je aanvraag dus op tijd in!
 3. Nadat sponsors of fondsen gevonden zijn, krijg je bericht en heb je maximaal een half jaar tijd om de wens uit te voeren.

De selectiecommissie van MzGz houdt zich het recht voor om af te wijken van bovenstaande criteria.
Je doet een tegenprestatie naar de sponsor. Onder andere door de pers te informeren over je project.

Het inschrijfformulier vind je op onze website: www.mooizotilburg.nl

De Beursvloer is een jaarlijks terugkerend event van ContourdeTwern waar bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar vinden. In een tijdsbestek van twee uur worden (hulp)vragen vanuit verenigingen en maatschappelijke organisaties ingevuld door aanbiedingen vanuit het bedrijfsleven. Bij deze “matches” wordt mankracht, materialen en kennis aangeboden. De ontvangende partij zet hier een interessante tegenprestatie tegenover. Zo ontstaat er voor beide partijen een win-win situatie.

Lees hier alles over de Tilburgse Beursvloer.

 

 

inschrijfformulier vrijwilligersvacature