Voor wie

De cursussen van de Vrijwilligersacademie Tilburg zijn bedoeld voor vrijwilligers die werkzaam zijn voor een vrijwilligersorganisatie, vereniging of project in de gemeente Tilburg. Wanneer een cursus ook toegankelijk is voor beroepskrachten, dan vermelden we dit op de website.

Inschrijven

Onderaan elke cursus op de website vindt je een ‘aanmeldknop’. Je schrijft je in voor een cursus door het inschrijfformulier in te vullen. Je ontvangt daarna automatisch een bericht van aanmelding. De inschrijving is pas definitief als we je inschrijfformulier hebben ontvangen en verwerkt.

Start cursus

Een cursus gaat van start als er voldoende inschrijvingen zijn. Ongeveer een week voor de startdatum krijg je hierover bericht. Als de cursus doorgaat, krijgt u via e-mail een uitnodiging. In deze uitnodiging staat verdere informatie over de cursus, zoals lesdata, leslocatie en dergelijke.

Wachtlijst

Als het maximum aantal deelnemers voor een cursus is bereikt, maken we dit kenbaar op de website. Je kunt zich dan via een e-mailbericht aan vrijwilligersacademie@vrijwilligerstilburg.nl aanmelden voor de reservelijst. Dit betekent dat je alleen nog kunt deelnemen als er onverhoopt een plaats vrijkomt. Uiteraard informeren we je dan direct. Bij een lange wachtlijst proberen we in overleg met de docent een extra cursus aan te bieden.

Kosten

Veelal zijn de cursussen voor vrijwilligers gratis. Het is mogelijk dat beroepskrachten voor dezelfde cursus een vergoeding moeten betalen. Dit geven we per cursus aan op de website.

Verplaatsing

De scholingspartner heeft het recht de scholing te verschuiven naar een latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelnemers, beschikbaarheid van docent(en) en scholingsruimte. Deelnemers stellen we hiervan tijdig op de hoogte.

Annuleren

Als er niet voldoende inschrijvingen zijn, moeten we de cursus helaas annuleren. Het team Vrijwilligersacademie Tilburg zal je dan tijdig via e-mail proberen te bereiken. In de praktijk zal dit soms pas enkele dagen voor de geplande startdatum gebeuren.

Je verbindt je altijd voor de gehele cursus. Als je verhinderd bent om naar een training of bijeenkomst te komen, laat ons dit dan zo vroeg mogelijk weten. We heten graag zoveel mogelijk vrijwilligers welkom en het aantal plaatsen per training is beperkt. In jouw plaats kan dan iemand anders deelnemen. Een afmelding kun je tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de cursus doorgeven via een e-mail aan vrijwilligersacademie@vrijwilligerstilburg.nl of telefonisch aan het Adviespunt, telefoon 013 549 86 46. Bij latere afmelding of afwezigheid zonder bericht brengen we mogelijk kosten in rekening.