Info voor vrijwilligers

Vrijwilligerswerk is werk dat je onbetaald en onverplicht doet, voor anderen of voor de samenleving.

Voorwaarden vrijwilligerswerk
In het algemeen gelden de volgende voorwaarden voor vrijwilligerswerk:

 • Het werk is in het algemeen belang of in een bepaald maatschappelijk belang.
 • Het werk heeft geen winstoogmerk.
 • Het werk kost de arbeidsmarkt geen banen en komt niet in de plaats van een betaalde baan.

Let op:
Er zijn steeds vaker sociale ondernemingen die op zoek gaan naar vrijwilligers. Ook dat kan erg leuk werk zijn en het maatschappelijk belang dienen. Maar er geleden voor deze ondernemingen andere regels. Voor de belastingdienst en de verzekeringen ben je bij die bedrijven géén vrijwilliger. Twijfel je hierover? Neem dan gerust contact met ons op.

Je wilt graag je passie en talenten inzetten. Iets doen waar je goed in bent en iets betekenen voor een ander. Dat geeft je een goed gevoel. Of misschien wil je vrijwilligerswerk doen omdat het goed is voor je netwerk. Waarmee je je vaardigheden ontwikkelt en nieuwe mensen en organisaties leert kennen. Of je wilt gewoon een leuke tijd hebben, plezier maken met anderen en van betekenis zijn. 

Vrijwilligerswerk is er voor iedereen!

Je bent bij ons van harte welkom om je te oriënteren. Tijdens het kennismakingsgesprek kijken we samen wat jij leuk vindt, waar je goed in bent en wat het beste bij je past. Vind je het leuk om vrijwilliger te worden bij één van de organisaties die onze gemeente rijk zijn, of wil je juist een andere inwoner helpen? Of gezellig samen iets ondernemen? Samen kijken we naar de mogelijkheden. Eventueel maken wij een vervolgafspraak zodat je thuis nog eens kunt nadenken over de mogelijkheden. 

Vervolgens zorgen wij voor een passende bemiddeling naar de geschikte vrijwilligersplek. Na een kennismakingsgesprek bij de vrijwilligersorganisatie kun je aan de slag!

Uiteraard kun je zelf al online op zoek naar een leuke klus via onze Vacaturebank.

Beter een goede buur dan een verre vriend
Soms heb je even wat extra hulp nodig en is er niemand in je omgeving die je kan helpen. Gelukkig is er Burenhulp: iemand uit jouw buurt die het leuk vindt om iets voor een ander te doen.

Een Burenhelper kan helpen met boodschappen, kleine klusjes in en om het huis, met je meerijden naar het ziekenhuis of de huisarts. Ligt er sneeuw of juist veel bladeren? De Burenhelper weet raad.

Loop eens binnen bij het Vrijwilligerspunt in jouw wijk of bel voor een afspraak. Klik hier voor de adressen en de openingstijden.

Burenhelper worden
Vind jij het leuk om eens iets voor een ander te doen?
Vind je het prettig om een extra boodschap mee te nemen voor je buurvrouw die slecht ter been is? Hou je van klussen in en om het huis? Vind je het niet erg om eens iemand naar het ziekenhuis te begeleiden? Help je graag mee bij wijkactiviteiten zoals een wijkfeest of een straatspeeldag?

Dan ben jij vast geschikt als Burenhelper!
Loop eens binnen bij het Vrijwilligerspunt in jouw wijk of maak een afspraak voor een praatje. Klik hier voor de adressen en de openingstijden.

Soms heb je als vrijwilliger behoefte aan extra kennis en informatie. In Tilburg bestaat daarvoor de Vrijwilligersacademie.
De academie verzorgt kosteloos of tegen een schappelijke prijs workshops en bijeenkomsten over allerlei thema’s. Door het delen van kennis en ervaring kunnen we samen de kwaliteit van de vrijwillige inzet op een nóg hoger plan brengen.

E-learning
Nu de coronacrisis bijeenkomsten onmogelijk maakt, zet de academie extra in op e-learning! Je vindt hier een scala aan zinvolle – en leuke ! – online-cursussen.

Vragen of ideeën?
Zit de workshop die je zoekt er niet bij? Heb jij een idee of wil je zelf een workshop geven? Laat het ons weten: stuur ons een mailtje of bel naar de Vrijwilligersacademie, 013-583 99 99 en vraag naar Willeke van Gulik of Marianne de Groot.

Je kunt met de organisatie waar je aan de slag gaat afspraken maken over een onkostenvergoeding. Deze vergoeding is niet verplicht. En omdat de meeste verenigingen en stichtingen elk dubbeltje drie keer moeten omdraaien, is het uitzonderlijk als er een Vrijwilligersvergoeding wordt gegeven.

Een onkostenvergoeding kan wel gevolgen hebben voor bijvoorbeeld je belastingaangifte. Welke gevolgen de onkostenvergoeding heeft, is afhankelijk van de hoogte en het soort onkostenvergoeding. Ontvangt u vergoedingen die gebaseerd zijn op werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten? Dan hoeft u geen premies en belastingen te betalen.

Vergoeding gemaakte kosten
Krijg je alleen een vergoeding voor gemaakte kosten? Dan is deze vergoeding niet belast. Vergoedingen voor de kosten die je hebt gemaakt, zijn onder meer vergoedingen voor de gemaakte reiskosten. Of voor de kosten van papier, postzegels en dergelijke. Als je bijvoorbeeld voor het vrijwilligerswerk reist met je eigen auto, dan mag de organisatie je een kilometervergoeding geven. Deze vergoeding mag kostendekkend zijn. Voor jouw auto is dat de gemiddelde kilometerprijs waarvoor jij rijdt. De kilometervergoeding mag dus meer bedragen dan de grens van € 0,19 per kilometer die voor werknemers in loondienst geldt.

Vrijwilligersvergoeding
In de volgende gevallen krijg je een vrijwilligersvergoeding:

 • Je bent 21 jaar of ouder. En je hebt afgesproken dat je voor je inzet per uur een vergoeding ontvangt.
  Je krijgt in 2021 een vergoeding van maximaal € 5,00 per uur, met een maximum van € 180 per maand en € 1.800 per jaar.
 • Je bent jonger dan 21 jaar. En je hebt afgesproken dat je voor jouw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
  Je krijgt in 2021 een vergoeding van maximaal € 2,75 per uur, met een maximum van € 180 per maand en € 1.800 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor jouw inzet.
 • Je ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.
  Je hebt niet afgesproken dat je voor jouw inzet per uur een vergoeding ontvangt. Dan mag de vergoeding in 2021 maximaal € 180 per maand en € 1.800 per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor je inzet.

Als je alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor jij vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet door te geven aan de Belastingdienst.

Kijk voor de volledige regeling op de website van de Belastingdienst.

Een organisatie waarvoor jij vrijwilliger wordt, zal soms om een zogeheten VOG vragen: een Verklaring Omtrent Gedrag. Zie het als een soort garantiebewijs voor jouw betrouwbaarheid. Je kunt op twee manieren aan zo’n VOG komen:

1. De organisatie vraagt die voor je aan. Jij krijgt in dat geval per mail een uitnodiging van Justis, de instantie die aanvragers screent voor de overheid. Je kunt dan met je digiD inloggen en de VOG aanvragen. Dat kost 33,85 euro, die je als regel terugkrijgt van de organisatie. Spreek dat wel tevoren goed af.

2. Je gaat met een aanvraagformulier VOG en je legitimatiebewijs naar de gemeente. Het formulier krijg je van de organisatie, of anders vraag je het op via de website www.justis.nl De VOG kost dan 41,35 euro. Ook in dit geval krijg je het bedrag doorgaans terug van de organisatie. Spreek dat tevoren goed af.

Geen VOG, geen nood Krijg je geen VOG en wil je toch graag vrijwilligerswerk doen? Neem dan contact op met het Vrijwilligerspunt middels het contact formulier. Wij denken dan met je mee over de mogelijkheden.

Wanneer je als vrijwilliger werkt kan er natuurlijk iets misgaan. Denk aan een kapotte bril of schade aan je kleding of fiets. De gemeente Tilburg waardeert de inzet van elke vrijwilliger en heeft daarom een collectieve schadeverzekering afgesloten.

Wanneer

Als schade aantoonbaar tijdens en/of in direct verband met vrijwilligerswerk optreedt is in principe vergoeding mogelijk. Voorwaarden: Het is een soort vangnet: pas als je eigen WA-polis niet of niet volledig voorziet in schadevergoeding kun je deze vrijwilligersverzekering aanspreken. Het vrijwilligerswerk moet binnen Europa plaatshebben.

Melden

Je meldt de schade bij je eigen verzekeringsmaatschappij. Daarbij geef je aan dat je ook aanspraak wilt maken op de vrijwilligerspolis van de gemeente Tilburg. Dit kan alleen als er schade is ontstaan door handelingen als vrijwilliger.  Bij een ongeluk met schade en/of letsel is de collectieve Ongevallenverzekering van kracht. In dat geval meld jij of meldt je organisatie het ongeluk wél rechtstreeks bij de gemeente (via VrijwilligersTilburg).

Schadeformulier

Download hier het schadeformulier. Vul dat in en voeg daarbij relevante stukken zoals offertes en facturen, foto’s en getuigschriften. Vul altijd je telefoonnummer en/of mailadres in en stuur alles naar: Postbus 3078, 5003 DB Tilburg ten name van Susan van Schijndel. Je kunt ook mailen: susanvanschijndel@vrijwilligerstilburg.nl.

Hoe verder

VrijwilligersTilburg controleert de gegevens en beoordeelt of de claim een kans heeft. Zo ja, dan stuurt ze de schadeclaim door naar Centraal Beheer.  Centraal Beheer wikkelt de schadeclaim af met de vrijwilliger en/of diens organisatie.

De gemeente speelt hierin geen verdere rol, ook niet als de verzekeraar de claim afwijst.    Meer weten? Download de volledige polisvoorwaarden of bekijk de speciale pagina van Achmea.

Download hier een model Vrijwilligersovereenkomst.
Vanaf welke leeftijd?
In principe geldt voor vrijwilligerswerk van jongeren tot 18 jaar hetzelfde als voor betaald werk. Dit betekent dat kinderen tot 16 jaar formeel geen vrijwilligerswerk mogen doen, met enkele uitzonderingen.
Schoolbezoek
Jongeren van 16 en 17 jaar mogen zonder meer aan de slag, tot zelfs 45 uur per week. Omdat deze jongeren nog (gedeeltelijk) leerplichtig zijn, mag het werk normaal schoolbezoek niet belemmeren. Ook worden de schooluren meegeteld als werktijd. Risicovol werk mag alleen onder deskundig toezicht worden uitgevoerd. (Vrijwilligers)werk tussen 23.00 uur en 6.00 uur is net als oproepdienst verboden. Vrijwilligers onder de 18 jaar vallen onder de arbeidsomstandighedenwet (arbo) als kwetsbare groep. Toezicht en voorlichting zijn voor álle jongeren onder de 18 jaar noodzakelijk.

Bron: Platform Vrijwillige Inzet

Heb je een uitkering en wil je vrijwilligerswerk gaan doen? Je moet dan altijd vóóraf toestemming vragen aan de uitkeringsinstantie, anders kan je uitkering in gevaar komen. Meestal is vrijwilligerswerk geen probleem, maar zijn er wel enkele voorwaarden.
Op de website van uitkeringsinstantie UWV kun je alle nuttige info hierover vinden.
Daarnaast kun je voor overleg en advies altijd terecht bij de medewerkers van het vrijwilligerspunt in jouw wijk.

Er zijn verschillende testen waarmee je kunt kijken welk vrijwilligerswerk bij jou past. Ze verschillen allemaal iets van elkaar en tegenwoordig zijn ze geen van allen lang! We hebben er een paar voor jou op het rijtje gezet. Met de uitslag kun je zelf aan de slag op onze Vacaturebank of bij een Vrijwilligerspunt in jouw wijk. Alle testen zijn afkomstig van een andere website.